Privacyverklaring

Privacyverklaring volgens artikel 13 en 21 AVG voor de website van Renusol Europe GmbH

1. Algemeen

Renusol Europe GmbH neemt de bescherming van uw persoonsgegevens en de wettelijke verplichtingen om deze bescherming waar te maken zeer serieus. Het is wettelijk vereist dat volledige openheid wordt gegeven over hoe persoonsgegevens verwerkt worden. Alleen als de verwerking voor u als betrokkene begrijpelijk en transparant is, wordt u voldoende geïnformeerd over het doel en de omvang van de verwerking. In onze privacyverklaring vindt u daarom gedetailleerde uitleg over welke 'persoonsgegevens' (definitie zie hieronder, 2.1.) wij verwerken (definitie zie hieronder, 2.2.) op het moment dat u gebruikmaakt van de website www.renusol.com en alle andere webpagina's die ernaar verwijzen.

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming (BDSG) en andere regelgeving op het gebied van gegevensbescherming is

Renusol Europe GmbH
Piccoloministr. 2
51063 Köln
+49 (0)221 788 70 70
info@renusol.com
www.renusol.com

Hieronder te noemen de "verantwoordelijke persoon" of "wij".

De functionaris voor gegevensbescherming is:

Sascha Kremer
Rommerskirchener Straße 21
50259 Pulheim
Telefoon +49(2238)1401762
datenschutz@renusol.com

Houd er rekening mee dat onze website links kan bevatten die u kunnen leiden naar andere websites die niet door ons, maar door derden worden beheerd. Dergelijke links zijn duidelijk door ons gekenmerkt of zijn te herkennen doordat de adresregel van uw browser verandert. Voor de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming en de veilige behandeling van uw persoonsgegevens op deze door derden beheerde websites zijn wij niet verantwoordelijk.

2. Definities

2.1. Aan de AVG ontleend

In deze privacyverklaring gebruiken we aan de wettekst van de AVG ontleende termen. De definities (art. 4 AVG) zijn bijvoorbeeld te vinden op dejure.org/gesetze/DSGVO/4.html .

2.2. Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die door een website op uw eindapparaat worden opgeslagen en/of vanaf uw eindapparaat worden uitgelezen. Ze bevatten combinaties van letters en cijfers, bijvoorbeeld om de gebruiker en de desbetreffende instellingen te herkennen wanneer opnieuw wordt ingelogd op de website die het cookie heeft geplaatst, om gebruikers in staat te stellen ingelogd te blijven op een klantaccount of om statische analyses te maken van het gedrag van gebruikers.

Cookie-instellingen aanpassen

3. Algemene informatie over gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven in de hieronder beschreven gevallen (zie onder 4.).

Wanneer het verwerkingsdoel niet meer van toepassing is, worden de persoonsgegevens gewist of door technische en organisatorische maatregelen (bijv. pseudonimisering, encryptie) beschermd. Dit gebeurt ook wanneer een voorgeschreven opslagperiode afloopt, tenzij het nodig is de persoonsgegevens vanwege het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst langer op te slaan.

Voor zover wij niet wettelijk verplicht zijn om gegevens langer op te slaan of door te geven aan derden (met name rechtshandhavingsinstanties), hangt de beslissing over welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe lang we ze opslaan en in welke omvang u ze eventueel moet bekendmaken, af van de functies van de website die u in het individuele geval gebruikt.

4. Verwerking van gegevens in verband met het gebruik van de website

Voor het gebruik van de website en het beschikbaar stellen van de functionaliteit van de website moeten wij op diverse momenten persoonsgegevens verwerken.

4.1. Informatief gebruik van de website

Als u onze website oproept en deze uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. zonder gebruik te maken van aanvullende functies zoals contactformulieren of social media-plugins, verzamelen wij automatisch persoonsgegevens. Dit betreft de volgende informatie: IP-adres van uw eindapparaat en datum en tijd waarop toegang is gemaakt tot de website. Deze informatie wordt door uw browser verzonden, tenzij u de instellingen van uw browser dusdanig hebt aangepast dat het verzenden van de informatie wordt onderdrukt.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de functionaliteit en optimalisatie van de website en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Dit is ook in ons gerechtvaardigde belang en daarom is verwerking krachtens artikel 6, lid 1), punt f), van de AVG toegestaan.

De persoonsgegevens worden maximaal vier weken opgeslagen. Wij combineren deze persoonsgegevens niet met andere gegevensbronnen. Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de exploitatie van onze website. Hiervoor worden de persoonsgegevens doorgegeven aan het bedrijf dat de website beheert en de partij die de website host. Het is niet onze opzet de gegevens aan een derde land of een internationale organisatie door te geven.

4.2.Google Web Fonts

Wanneer u onze website bezoekt, worden 'webfonts' gedownload om lettertypes op uniforme wijze weer te geven. Deze webfonts worden beschikbaar gesteld door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wanneer u onze website bezoekt, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Hiervoor moet uw browser verbinding maken met de servers van Google. Google krijgt daardoor informatie over het feit dat via uw IP-adres toegang is gemaakt tot onze website.

We gebruiken Google Web Fonts om onze website op uniforme en aantrekkelijke wijze te presenteren. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG. Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 van de Europese Commissie (EU-VS-privacyschild).
Wij vragen uw IP-adres op om de overdracht naar Google mogelijk te maken. Als uw browser webfonts niet ondersteunt of als u deze functie uitschakelt, vindt er geen gegevensoverdracht plaats.
Meer informatie over Google Web Fonts kunt u vinden op developers.google.com/fonts/faq. U vindt de privacyverklaring van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

4.3. Google Maps

Bepaalde onderdelen van onze website maken gebruik van functies van Google Maps om kaartgegevens te integreren. Deze functies worden beschikbaar gesteld door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wanneer u onze website bezoekt, laadt uw browser de benodigde code van Google. Hiervoor moet uw browser verbinding maken met de servers van Google. Google krijgt daardoor informatie over het feit dat via uw IP-adres toegang is gemaakt tot onze website. Tegelijkertijd kan Google cookies op uw eindapparaat plaatsen of uitlezen, als u het gebruik van cookies in uw browser niet heeft uitgeschakeld. Ook kunnen er locatiegegevens worden verzameld als u dit hebt toegestaan in uw browserinstellingen.

Wij gebruiken Google Maps om onze website aantrekkelijk vorm te geven en gebruikersvriendelijk te maken en om de door ons op de website aangegeven locaties gemakkelijk te kunnen vinden. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG. Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 van de Europese Commissie (EU-VS-privacyschild).

Wij vragen uw IP-adres op om de overdracht naar Google mogelijk te maken. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens te verstrekken, maar als u ze niet verstrekt, kunt u de desbetreffende onderdelen van onze website niet gebruiken.
U vindt meer informatie in de privacyverklaring van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

4.4. Google Analytics

Wanneer u onze website bezoekt, wordt Google Analytics geladen voor een statistische analyse van het gebruik van de website. Google Analytics wordt beschikbaar gesteld door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google krijgt daardoor informatie over het feit dat via uw IP-adres toegang is gemaakt tot onze website. Wij gebruiken de extensie "anonymizeIp()" om ervoor te zorgen dat Google Analytics alleen een verkorte versie van uw IP-adres naar Google stuurt. Als u het gebruik van cookies niet hebt uitgeschakeld in uw browserinstellingen, plaatst Google Analytics cookies op uw eindapparaat om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgedragen naar Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Het gebruik van Google Analytics is gericht op economische optimalisatie en een op de vraag aansluitende inrichting van onze website. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG. Bovendien hebben we een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en gelden de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten in volle omvang voor het gebruik van Google Analytics. Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 van de Europese Commissie (EU-VS-privacyschild).

Wij vragen uw IP-adres op om de overdracht naar Google mogelijk te maken. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens te verstrekken. Ook als u ze niet verstrekt, kunt u onze website gebruiken. U kunt het verstrekken van deze persoonsgegevens voorkomen door de add-on te installeren op tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Verdere informatie over Google Analytics vindt u op www.google.com/intl/de_ALL/analytics. U vindt de privacyverklaring van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

4.5. Social Media Plugin: YouTube

Bepaalde delen van onze website maken gebruik van de diensten van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube") om videobeelden weer te geven. Als u de betreffende pagina's oproept, laadt uw browser de code van YouTube die nodig is om de videobeelden te laten zien. Hiervoor moet uw browser verbinding maken met de servers van YouTube. YouTube krijgt daardoor informatie over het feit dat via uw IP-adres toegang is gemaakt tot onze website. Tegelijkertijd kan YouTube cookies op uw eindapparaat plaatsen of uitlezen, als u het gebruik van cookies in uw browser niet heeft uitgeschakeld.

De YouTube-plugin wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk vorm te geven en de weergave van videobeelden mogelijk te maken. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG. Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 van de Europese Commissie (EU-VS-privacyschild).

Wij vragen uw IP-adres op om de overdracht naar YouTube mogelijk te maken. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens te verstrekken, maar als u ze niet verstrekt, kunt u de desbetreffende onderdelen van onze website niet gebruiken.
Als u niet wilt dat YouTube de via onze site verzamelde persoonsgegevens aan uw YouTube-account toewijst, moet u uit YouTube uitloggen voordat u onze site bezoekt. Verdere informatie over YouTube vindt u op www.youtube.com/intl/nl/yt/about/. U vindt de privacyverklaring van YouTube als onderdeel van de privacyverklaring van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

4.6. Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords Conversion Tracking, een webanalyse-service van Google (zie hierboven). Google AdWords Conversion Tracking maakt gebruik van cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, als u het gebruik van cookies niet hebt uitgeschakeld in uw browserinstellingen. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgedragen naar Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Het gebruik van Google AdWords Conversion Tracking is gericht op economische optimalisatie en een op de vraag aansluitende inrichting van onze website. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG. Bovendien hebben we een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en gelden de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten in volle omvang voor het gebruik van Google Analytics. Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 van de Europese Commissie (EU-VS-privacyschild).

Wij vragen uw IP-adres op om de overdracht naar Google mogelijk te maken. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens te verstrekken. Ook als u deze niet verstrekt, kunt u onze website gebruiken. U kunt het verstrekken van deze persoonsgegevens voorkomen door de add-on te installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Meer informatie over Google AdWords Conversion Tracking vindt u op https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=nl. U vindt de privacyverklaring van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

4.7. Contactformulier / Contact per e-mail

Als u het contactformulier op onze website gebruikt of ons mailt, verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens. Deze informatie wordt door uw browser of e-mailclient verzonden en in onze IT-systemen opgeslagen. De verwerking van deze persoonsgegevens is nodig om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Wij slaan ook uw IP-adres en de datum en tijd van het contactverzoek op.

Wij verwerken deze gegevens om uw vraag te beantwoorden, om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Deze verwerking is rechtmatig, omdat het beantwoorden van uw verzoek en het beschermen van onze IT-systemen gerechtvaardigde belangen vormen in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om uw vraag te beantwoorden. Indien uw aanvraag uiteindelijk tot het afsluiten van een overeenkomst leidt, worden de gegevens opgeslagen zolang dit nodig is voor de uitvoering van de precontractuele maatregelen of voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij combineren deze persoonsgegevens niet met andere gegevensbronnen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het is niet onze opzet de gegevens aan een derde land of een internationale organisatie door te geven. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens te verstrekken, maar als u ze niet verstrekt, kunt u ons niet mailen en het contactformulier niet gebruiken.

4.8. Online aanvraagformulier

Als u het online aanvraagformulier op onze website gebruikt, verwerken wij de persoonsgegevens die u daar verstrekt. Deze informatie wordt door uw browser verzonden en in onze IT-systemen opgeslagen. De verwerking van deze persoonsgegevens is nodig om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Wij slaan ook uw IP-adres en de datum en tijd van het verzoek op.

Wij verwerken de door u ingevoerde persoonsgegevens om een individueel aanbod te kunnen maken. Deze verwerking is rechtmatig omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG en omdat het beantwoorden van uw aanvraag een gerechtvaardigd belang van ons is overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG. Wij slaan uw IP-adres en het tijdstip van uw aanvraag op om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Dit is ook in ons gerechtvaardigde belang en daarom is verwerking krachtens artikel 6, lid 1), punt f), van de AVG toegestaan.

De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang we deze nodig hebben om uw vraag te beantwoorden of een aanbod op te stellen of, indien er een overeenkomst wordt gesloten, om de overeenkomst uit te voeren. Wij combineren deze persoonsgegevens niet met andere gegevensbronnen. Gegevens worden alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Het is niet onze opzet de gegevens aan een derde land of een internationale organisatie door te geven. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens te verstrekken, maar als u ze niet verstrekt, kunt u het online aanvraagformulier niet gebruiken.

4.9. Instellen en gebruik van de Renusol-projectconfigurator

Op onze website kunt u een gebruikersaccount aanmaken. Als u dat doet, worden de persoonsgegevens die u daar vermeldt door uw browser aan ons doorgegeven en in onze IT-systemen opgeslagen. Uw IP-adres en het tijdstip van registratie worden ook opgeslagen. Wanneer u inlogt op uw gebruikersaccount, plaatst onze website cookies op uw eindapparaat zodat u, zelfs als de website tussendoor opnieuw moet laden, ingelogd kunt blijven.

Wij verwerken de door u ingevoerde persoonsgegevens om toekomstige gebruiksprocessen, zoals bestellingen of contactverzoeken, aan uw gebruikersaccount te kunnen toewijzen. Deze verwerking is rechtmatig omdat wij uw gegevens voor het leveren van onze diensten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b van de AVG hebben verkregen. Het opslaan van uw IP-adres en het tijdstip van de registratie is nodig om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Dit is ook in ons gerechtvaardigde belang en daarom is verwerking krachtens artikel 6, lid 1), punt f), van de AVG toegestaan.

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden opgeslagen totdat uw gebruikersaccount bij ons wordt beëindigd. De cookies vervallen op het moment dat u uitlogt of uiterlijk na 30 dagen. Wij combineren deze persoonsgegevens niet met andere gegevensbronnen. Gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit nodig is om de configurator te kunnen aanbieden (bijv. doorgifte aan de partij die de website host). Het is niet onze opzet de gegevens aan een derde land of een internationale organisatie door te geven. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens te verstrekken, maar als u ze niet verstrekt, kunt u de Renusol-projectconfigurator niet instellen of gebruiken.

4.10. Abonnement op een nieuwsbrief

U kunt zich via onze website op een van onze nieuwsbrieven abonneren. Als u dat doet, geeft uw browser de persoonsgegevens die u tijdens het registreren invoert aan ons door en worden deze in onze IT-systemen opgeslagen. We slaan ook uw IP-adres en het tijdstip van registreren op.

Wij verwerken de door u ingevoerde persoonsgegevens om de nieuwsbrief te kunnen verzenden. Deze verwerking is rechtmatig omdat u ons toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a van de AVG. Wij slaan uw IP-adres en het tijdstip van uw aanmelding op om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Dit is ook in ons gerechtvaardigde belang en daarom is verwerking krachtens artikel 6, lid 1), punt f), van de AVG toegestaan.

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden opgeslagen totdat uw abonnement bij ons wordt beëindigd. Wij combineren deze persoonsgegevens niet met andere gegevensbronnen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het is niet onze opzet de gegevens aan een derde land of een internationale organisatie door te geven. U bent niet verplicht om deze persoonlijke gegevens te verstrekken, maar als u ze niet verstrekt, is een abonnement op onze nieuwsbrief niet mogelijk.

5. De rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u recht van inzage conform art. 15 AVG, recht op rectificatie conform art. 16 AVG, recht op gegevenswissing conform art. 17 AVG, recht op beperking van de verwerking conform art. 18 AVG en recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG. Het recht op inzage en het recht op wissing zijn onderworpen aan de beperkingen van §§ 34, 35 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG). Bovendien bestaat er een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming (artikel 77 AVG jo. artikel 19 BDSG).

6. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Er vindt geen geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering, plaats.

7. Kennisgevingsplicht van de verwerkingsverantwoordelijke

Wij stellen alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte van de rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of van elke beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18 AVG, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel inspanningen zou kosten. Wij verstrekken u informatie over de ontvangers als u daarom vraagt.

8. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1 van de AVG. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing.

9. Recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken

Overeenkomstig art. 7, lid 3, volzin 4 van de AVG heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Dit betekent dat de intrekking altijd alleen van toepassing is op de na de intrekking geplande verwerking. U kunt uw toestemming per post of e-mail intrekken; hiervoor gelden geen verplichte formaliteiten of vormvoorschriften. Als u bezwaar maakt, stoppen wij met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij dit op een andere (wettelijke) grondslag alsnog wordt toegelaten. Indien u uw toestemming echter intrekt en er geen andere toestemming is, moeten de persoonsgegevens op uw verzoek onmiddellijk worden gewist overeenkomstig artikel 17, lid 2, punt b), van de AVG. Aan het intrekken zijn geen verplichte formaliteiten of vormvoorschriften verbonden. Richt uw kennisgeving van de intrekking van uw toestemming aan:

Renusol Europe GmbH
Piccoloministr. 2
51063 Köln
+49 (0)221 788 70 70
info@renusol.com
www.renusol.com

10. Cookies

Hieronder informeren we u over de namen en de duur van de cookies en vergelijkbare technologieën die worden gebruikt door de bovengenoemde plug-ins en services - als ze zijn goedgekeurd - volgens het schema "Naam van de cookie (duur van de functie)":

Google Analytics: _ga (één jaar), _gid (24 uur), _gat (één minuut).

Een cookie is alleen toegankelijk vanaf het internetadres van waaruit de cookie is ingesteld. Dit betekent dat we geen toegang hebben tot de cookies van de gebruikte providers (hierboven). Ze hebben geen toegang tot onze cookies. Derden hebben noch toegang tot onze cookies, noch tot die van de gebruikte providers. Toegang door derden kan alleen worden verkregen door technische aanvallen die we niet kunnen beheersen en waarvoor we niet verantwoordelijk zijn.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Renusol Europe GmbH heeft op deze pagina's links naar andere websites geplaatst. Voor al deze links geldt:

Renusol Europe GmbH kan geen invloed uitoefenen op het ontwerp en de inhoud van de sites waar de links naartoe leiden en distantieert zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle sites waarnaar deze homepage doorlinkt.

Copyright

De inhoud van de website van Renusol Europe GmbH is auteursrechtelijk beschermd. Het verveelvoudigen van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstdelen of afbeeldingen, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Renusol Europe GmbH.